Fotot po ngarkohen !
Servis i specializuar ne xhama makinash !
  • Zevendesim Xhami
  • Zevendesim Xhami
  • Zevendesim Xhami
  • Zevendesim Xhami
  • Zevendesim Xhami
AgiGlass në bazë të teknikave te reja të zmontimit dhe të atyre të ngjitjeve është në gjendje të zevendesojë kristalin e automjetit tuaj për një kohë shumë të shpejtë. Shkaqet të cilat mund t'iu çojnë të bëni zevendësimin e kristalit të mjetit tuaj mund të jenë të shumta p.sh. nga goditja e një guri apo e ndonjë mjeti të fortë duke bërë që kristali të krijojë të plasura deri në pikën maksimale ,ate të thyerjes së tij. Ose shkak mund të jete një luhatje termike mes temperatures së ambjentin të brendshëm në mjetin tuaj me atë të kushteve të jashtme atmosferike,e cila çon ne shfaqjen e të çarave të rrezikshme të kristalit deri në demtim te tij. Ne ofrojme zevendësim te kristaleve tuaja si : autoveturë,furgon, autobuze,kamion etj.apo dhe mjete të vecanta ,ne jemi ne gjendje te realizojmë xhama të pershtatshem per kerkesat tuaja. Operojmë me marka shume te njohura.
Zevendesim Xhami